ผลงานที่ผ่านมา
ผู้เข้าชมสูงสุด

รับออกแบบสัปโทน

สัปโทน คือ ร่มทำด้วยผ้ามีระบายรอบ คันยาว เป็นเครื่อง แสดงยศขุนนางโบราณชั้นสูงกว่าพระยา; ร่มขนาดใหญ่ทำด้วยผ้า หรือแพรสีต่าง ๆ มีระบายรอบ มีด้ามยาว ใช้กั้นนาค ผ้าไตร หรือ พระพุทธรูป เป็นต้น

ทางเรา รับทำและออกแบบสัปโทน  ทุกประเภท

 สัปโทน แบบแขวน

สัปโทนแบบแขวน_01

สัปโทนแบบแขวน_02

สัปโทนแบบแขวน_03

สัปโทนแบบแขวน_04