ผลงานที่ผ่านมา

รับทำสัปโทน

สัปโทน คือ ร่มทำด้วยผ้ามีระบายรอบ คันยาว เป็นเครื่อง แสดงยศขุนนางโบราณชั้นสูงกว่าพระยา; ร่มขนาดใหญ่ทำด้วยผ้า หรือแพรสีต่าง ๆ มีระบายรอบ มีด้ามยาว ใช้กั้นนาค ผ้าไตร หรือ พระพุทธรูป เป็นต้น

ทางเรา รับทำและออกแบบสัปโทน  ทุกประเภท

 สัปโทน แบบแขวน

สัปโทนแบบแขวน_01

สัปโทนแบบแขวน_02

สัปโทนแบบแขวน_03

สัปโทนแบบแขวน_04

รับทำและออกแบบสัปโทน

สัปโทน คือ ร่มทำด้วยผ้ามีระบายรอบ คันยาว เป็นเครื่อง แสดงยศขุนนางโบราณชั้นสูงกว่าพระยา; ร่มขนาดใหญ่ทำด้วยผ้า หรือแพรสีต่าง ๆ มีระบายรอบ มีด้ามยาว ใช้กั้นนาค ผ้าไตร หรือ พระพุทธรูป เป็นต้น

ทางเรา รับทำและออกแบบสัปโทน  ทุกประเภท

« ของ 2 »