ผลงานที่ผ่านมา

ฉัตรพื้นเมือง

ขั้นตอนทำฉัตรประยุกต์006
ยอดฉัตร มีลักษณะเป็นปลายแหลม ๆ คล้ายหอก

แกะแผ่นเหล็กตามลายฉลุที่ออกแบบไว้ ทาสีแดง

ขั้นตอนทำฉัตรประยุกต์002

นำแต่ละชิ้นส่วนมาตีเป็นวงกลมประกอบกันเป็นฉัตรประยุกต์ตามที่ได้ออกแบบไว้
และนำมาทาสีทองให้สวยงาม ตากแดดให้สีแห้งสนิม ก็จะได้ฉัตรประยุกต์ที่สวยงาม