ผลงานที่ผ่านมา

ฉัตรประยุกต์

ขั้นตอนทำฉัตรประยุกต์006
ยอดฉัตร มีลักษณะเป็นปลายแหลม ๆ คล้ายหอก

แกะแผ่นเหล็กตามลายฉลุที่ออกแบบไว้ ทาสีแดง

ขั้นตอนทำฉัตรประยุกต์002

นำแต่ละชิ้นส่วนมาตีเป็นวงกลมประกอบกันเป็นฉัตรประยุกต์ตามที่ได้ออกแบบไว้
และนำมาทาสีทองให้สวยงาม ตากแดดให้สีแห้งสนิม ก็จะได้ฉัตรประยุกต์ที่สวยงาม

ฉัตร เป็นเครื่องสูงสำหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เพื่อเป็นเกียรติยศ ฉัตรมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ฉัตรถือเป็นของสูง เปรียบเสมือนสวรรค์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจักรวาล

ประเภทของฉัตร

ฉัตรแขวนหรือปัก

เป็นเครื่องแสดงพระอิสริยยศของผู้ทรงฉัตร แยกเป็น 4 ชนิดคือ Continue reading